Rólunk

A RICSILLA Sport Kft. tevékenységének rövid bemutatása

 

A RICSILLA Sportszolgáltató Kft. tulajdonosai Mészáros Richárd és felesége Mészárosné Darida Csilla a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének stratégiai céljaihoz igazodva, annak elnökségével egyeztetve célként tűzték ki, hogy Zala megye kosárlabda vérkeringésbe olyan településeket és vonzáskörzeteiket integráljanak be, ahol szakember és anyagi erőforrások híján ez idáig nem működött szervezett formában kosárlabda utánpótlásképzés.

Ennek megfelelően először Egervár, Zalalövő és Zalaszentgrót, majd Hévíz települések általános iskoláival köttettek olyan együttműködési megállapodások, melyek lehetővé teszik tanórai keretek között, továbbá délutánonként szakkörök formájában a RICSILLA Sport Kft. által megbízott edzők, testnevelő tanárok, azaz egy mozgó edzői hálózat szakemberei számára, hogy edzéseket, foglalkozásokat tartsanak már az általános iskola 3. osztályától kezdődően felmenő rendszerben. Az elmúlt években sportszervezetünk több, mint ötszáz gyermekkel tudta megismertetni a sportág alapjait, akiknek korábban nem volt lehetőségük kipróbálni tudásukat ebben a népszerű sportágban.  Az utánpótlás program kiemelt eleme továbbá a nyári napközis edzőtáborok és utcai kosárlabda fesztiválok megszervezése.

A 2016/17-es tanév az első, amikor az előkészítő periódust követően kis kosarasaink hivatalos versenyrendszerben is részt vesznek. 2016 őszétől a RICSILLA vegyes csapata, majd 2017. januártól a RICSILLA Hévíz és a RICSILLA – GFF Gyakorló Szarvas csapatok is csatlakoztak az Országos Kenguru Kupa küzdelmeibe. A 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról lehetővé teszi a látvány-csapatsportok utánpótláscéljainak támogatását, aminek eredményeképpen a 2017/18-as bajnoki szezonban olyan pénzügyi forrásokhoz tudtunk jutni, melyek nagyban hozzájárulhatnak sportszervezetünk további fejlődéséhez, utánpótlásbázisának és sportszakembereink számának folyamatos növekedéséhez.

Sportfejlesztési programjaink megvalósítása révén több, mint 10 játékosunk került Nemzeti vagy az MKOSZ által akkreditált Kosárlabda Akadémiákra, és többen is tagjai a korosztályos válogatottak illetve a Képző-Kiválasztó Programnak

Mi, a RICSILLA tulajdonosai edzőinkkel és valamennyi munkatársunkkal közösen egyazon célért munkálkodunk: gyermekeink, a felnövekvő generációk számára egy olyan utat mutatni, ahol az egészségmegőrzés a test-lélek-szellem három fontos pillérén alapul. Hisszük, hogy az edzések, versenyek bőséges lehetőséget nyújtanak arra, hogy a sportoló fiatalok magatartása erkölcsileg pozitív irányba mozduljon. A sport kemény munkára, önfegyelemre, kitartásra, akarati erőfeszítésre nevel, és ezáltal a személyiséget öntudatlanul is erősebben formálja. A kosárlabdázás mint csapatsport közösségfejlesztő hatása különösen nagy hatást gyakorolhat gyermekeink számára, hogy társadalmunk és közösségeink hasznos és építő tagjaivá váljanak.